မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လက္ဖက္ ေရၾကမ္း စကားဝိုင္း ေတြ႔ဆုံ

 

မိုးေကာင္း။ ဇြန္ ၂၄

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီစည္း႐ုံးေရး တာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုး ၿမိဳ႕နယ္စီမံေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးဝင္းသိန္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီး ေရးရာဥကၠဌ ေဒၚနန္းၾကည္ ဒုဥကၠဌ ေဒၚလီလီေဆြတို႔ႏွင့္ နတ္ၾကီးကုန္းရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚဝင္းမာ ရပ္ကြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ပါတီဝင္မ်ားအင္အား (၃၇) ဦးျဖင့္ လက္ဖက္ေရၾကမ္း စကားဝိုင္းေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။

ကိုစိုး(မိုးေကာင္း)