ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း မႏၱေလးေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ျမင္းျခံခ႐ိုင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ တက္ေရာက္

 

ဇြန္လ ၂၄

ယမန္ေန႔ (24.6.2019) ေန႔ ေန႔လည္ ၁:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝို္င္းကို မင္းဂ်ိဳေက်းရြါတြင္ က်င္းပၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီေနာက္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးနိုင္က မိမိေဒသအေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စကားဝိုင္းတြင္ မင္းဂ်ိဳေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံပါတီဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စကားဝိုင္းကို ညေန ၂:၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မဂ်ီေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ညေန ၃:၁၅ နာရီတြင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ မဂ်ီေက်းရြာ အုပ္စုတို႔မွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီေခါင္ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကိုမွႇ ေဒသအေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စကားဝိုင္းကို ညေန ၄:၃၀ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၎စကားဝိုင္းမ်ားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမင္းျခံ ခ႐ိုင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ၊ ဧည့္သည္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးလွမင္း၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးကိုကို၊ အတြင္းေရးမႇဴး ဦးစိုးႏိုင္နႇင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ၎ေက်းရြာမ်ား ပါတီေခါင္ေဆာင္မ်ား၊ ပါတီမိတ္ေဆြ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး