ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ေက်ာက္ျဖဴ၊ ဇြန္(၂၃)

ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ (၂၃-၆-၂၀၁၉) ေန႔ ေန႔လည္ (၂း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀ (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ဦးသိန္းႏု (ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္)၊ ဦးျမလင္း (ခ႐ိုင္ဥကၠဌ)၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္ဘ႑ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္း၀င္းႏွင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀ (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)မွ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ ဗဟိုမွခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ေၾကး ပံုမွန္ေပးေဆာင္ရန္တို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းႏု၊ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ ဦးျမလင္းတို႔မွ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို အက်ယ္တ၀င္႔ ေျပာၾကားခဲ့ကာ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေသာင္း၀င္းမွ ပါတီ၏နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေရွဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူ ထားေသာ နယ္ေျမတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမူတို႔ကို အက်ယ္တ၀င္႔ ေျပာၾကားကာ ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမွ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို အျပန္အလွန္အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ေဒါက္တာ ထင္လင္းဦး ဦးေဆာင္ေသာ (ၿဖိဳးေစတနာ) နယ္လွည့္အခမဲ့ ကုသမူတို႔ ေျပာၾကားခဲ့ကာ အစည္းအေ၀းကို ညေန (၆း၁၀) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ မီဒီယာ