ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုန္းမွင္ရြာ႐ွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

 

ဇြန္ ၂၄၊ ဆိပ္ျဖဴ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးပုိက္ေထြးသည္ ၂၄-၆-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ တနလာၤေန႔ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ တိုင္း/ခ႐ုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းၫြန္႔ေအာင္ႏွင့္ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၇၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ အုန္းမွင္ ေက်းရြာမွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း စကားဝုိင္းကုိလည္း ျပည္သူတက္ေရာက္ အင္အား ၆၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ ပါသည္။