ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္း အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္

 

ပဲခူး ဇြန္ ၂၃

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ၊ အတြင္းေရးမွဴး၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ ရည္ရြယ္္ၿပီး ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း လုပ္ငန္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ (၅) ရပ္ကြက္ ေျမတုိင္း (၁၅) တြင္ရွိသည့္ စမ္းႀကီးေတာရပရိယတၱိ စာသင္တုိက္၊ ေျမတုိင္း (၁၉) ရွိ အမွတ္ (၅) မူလ တန္းလြန္ေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္ (၄) အေျခခံ ပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ အထက (၅)၊ ေကြ႕တန္းရွည္ ေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ (၇) ရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕ဦးကင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္ရပ္ကြက္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔အား ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လိုက္လံ၍ ျခင္ေဆးမ်ား ဖ်န္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။တင္စိုး(ပဲခူး)