ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း စည္းေဝး

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသို႕ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)