ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းဆိုင္းဘုတ္တင္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ေညာင္ဦး ဇြန္ ၁၈

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္တို႔သည္ ယမန္ေန႕ နံက္ပိုင္းတြင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဝါခင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု ဝါခင္းႀကီးေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးဂ်ပန္ ေနအိမ္တြင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝုိင္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပဲြတြင္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဝင္းကလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌး တို႔က အေမႊးနံ႕သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ စုိက္ထူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးဂ်ပန္ေနအိမ္တြင္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပါတီ၏ မူဝါဒ သေဘာထားမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရ းအေျခအေန၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)