ဟြာေဝးစမတ္ဖုန္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔မႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ဖြယ္ရွိ

 ဟြာေဝးနည္းပညာ ကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ႏိုင္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Bloomberg သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းတ႐ုတ္နည္းပညာ ကုမၸဏီက အဓိကျပည္ပစမတ္ ဖုန္း ေနာက္ဆံုးေမာ္ဒယ္ Honor 20 ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူျခင္းအပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ား စနည္းနာေနေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ နီးစပ္သူမ်ားအား ကိုးကားၿပီး သတင္းက ေဖာ္ျပ သည္။ ယင္းဖုန္းကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ကစ၍ ၿဗိတိိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ အပါအဝင္ ဥေရာပေဒသမ်ားတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ဟု သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားက ယင္းဖုန္း စတင္ေရာင္းခ်စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းအား မေကာင္းပါက တင္ပို႔မႈရပ္တန္႔ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး၏ ေဈးကြက္ႏွင့္ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း စမတ္ ဖုန္းအလံုးေရ သန္း ၄၀ ႏွင့္ ၆၀ ၾကားပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ျပည္ပေရာင္းအားက်ဆင္း မႈမ်ားကို ကာမိေစေရး ဟြာေဝး က ၂၀၁၉ အတြင္း တ႐ုတ္စမတ္ ဖုန္းေဈးကြက္၏ ထက္ဝက္ကို ရယူရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဟြာေဝးပစၥည္းမ်ားကို သံုး ျခင္းက ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္ မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္ဟု ဝါရွင္တန္ ကေျပာကာ အေမရိကန္ နည္း ပညာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္သည့္ ကုန္သြယ္ ေရးအမည္ပ်က္စာရင္း၌ အေမရိ ကန္အစိုးရက ဟြာေဝးကို ေမလ အတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

—Ref: Reuters