ကေနာင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔ ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ကေနာင္၊ ဇြန္ ၁၈

ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊျမင့္မိုရ္ခန္းမတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကသည္။