ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔ ေရေႏြၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္

 

ဇြန္ ၁၇၊ ျမန္ေအာင္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အင္ပင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထူးေအးရိပ္သာ ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားကလည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကသည္။