ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္အစည္းအေ၀း က်င္းပ

 

ဇြန္(၁၈)၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္)၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀ (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း (ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္) ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ (၅) ခရိုင္ရွိ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမွ ပါတီဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴးမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူထားသည့္ က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တက္ေရာက္လာသည့္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီစည္းရံုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ၾက ပါသည္။

Rakhine USDP