ေလးမ်က္ႏွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းဆိုင္းဘုတ္တင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ေလးမ်က္ႏွာ ဇြန္ ၁၇

ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၏ ေလးမ်က္ႏွာ ျမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ ရပ္ေက်းပါတီ႐ုံးျဖစ္သည့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမး္ရွိ ရပ္ေက်းေကာ္မတီဝင္ ဦရဲထြဋ္ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးစိုးျမင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ပါတီအလံတို႔ကို စုေပါင္းစိုက္ထူ၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊမိုး(ေလးမ်က္ႏွာ)