ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး

 

ပင္လည္ဘူး ဇြန္ ၁၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီနာယက ဦးမ်ဳိးျမင့္က လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား ကမၻာ့အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းသိန္းက ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား  ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးကာ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က လုပ္သားျပည္သူမ်ား လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းေဌးက ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးတင္ျပကာ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းဝင္းက ရေငြသုံးေငြစာရင္းမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို တင္ျပ ေမးျမန္းေဆြး ေႏြးၾကကာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိးညီညီ(ပင္လည္ဘူး)