စဥ့္ကိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းအုပ္စု ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ မဂၤလာ အခမ္းအနား က်င္းပ

 

ဇြန္ ၁၈

စဥ့္ကိုင္ျမိဳ႕ ဥယ်ဥ္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ (၁၈.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉ :၀၀) အခ်ိန္တြင္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနီနီလိွဳင္၏ ေနအိမ္၌ စုိက္ထူခဲ႔သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းနိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚႀကည္ႀကည္ေမာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ ့မ်ား စုေပါင္း၍ တင္ေျမာက္ခ့ဲပါသည္။#mgtunnaing