ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျပည္သူမ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ယေန႔ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါဒႀကီးေက်းရြာ၊ ပါဒႀကီး ငါးထပ္ႀကီးဘုရားတန္ေဆာင္း အတြင္းတြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ႔သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ နိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳၾကၿပီး နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား စုေပါင္းသံျပိဳင္သီဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္း ခရုိင္ဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးမွ ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးမွ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိ နူတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကား ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးစားပိုင္ခြင့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိလုိသည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ့ဲရာ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကား ခ့ဲသည္။

၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္႐ွင္း လင္းတင္ျပခ့ဲၿပီးေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကာခ့ဲျပီး
အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးနွင့္အတူ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္နိုင္၀င္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ တုိင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိး၊ တုိင္းဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမုိးနွင့္ တုိင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရုိင္ေလးခရုိင္မွ ဥကၠ႒မ်ားနွင့္ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ႔ႀကသည္။