ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဦးေ၀လြင္ (သို႔) စာေရးဆရာေ၀လြင္ေမာင္ အပါအ၀င္ စာေရးဆရာခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာႏွင့္ စာေရးဆရာ မႏုႆေက်ာ္၀င္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ၊္ မအူေတာေက်းရြာ လယ္ျပင္ေက်ာင္းတိုက္ ဝန္းအတြင္း ၁၅-၆-၂၀၁၉ ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ဆရာေ၀လြင္ေမာင္က “ေရးသည့္စာ ေျပာသည့္စကား”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ) က “ခ်စ္လို႔ေျပာတာမွတ္ပါ” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆရာမႏုႆေက်ာ္၀င္းက “ရဲေသာ္မေသ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးေဟာေျပာ ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ (၅၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။