ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

ေက်ာက္ႀကီး ဇြန္ ၁၆

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ က ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးက်င္းပရာ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသက္လြင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဦးစြာခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဘုန္းက တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္/ ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားအား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္/ ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္က်င္းပ လ်က္ရွိရာ ပါတီဝင္ဦးေရ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က လုိအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားၿပီး ပါတီလစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးအား မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည္းအေဝးအား ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဝင္ဦးေရ ၄၉ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)