ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

 

ကနီ ဇြန္ ၁၆

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္းအနားကို ကနီၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယကမ်ား၊ ဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦး၊ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဦးစီး႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းက ပထမေလးလပတ္ အစည္းအေဝးမွ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားကို ပါတီ နာယကဦးရွိန္ႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းတို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ေအာင္မ်ိဳးထြန္း(ကနီလူငယ္)