ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

 

ပဲခူး ဇြန္ ၁၃

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ တာဝန္ရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္မွန္ေသာ ပါတီဝင္အင္အား တိုးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ပ်ဥ္ပံုႀကီးေက်းရြာ၊ ဝမ္းဘဲအင္းေက်းရြာႏွင့္ ဘုရားကေလး ေက်းရြာတို႔တြင္ ရပ္ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။တင္စိုး(ပဲခူး)