စီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္သစ္တင္

 

ေရႊကူ ဇြန္ ၁၃

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ စီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္အသစ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္က စီေမာ္ေက်းရြာ ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထိုက္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၅ ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္ က်ေရာက္သည့္တြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား ပါတီနာယကမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းအမွဴးျပဳေသာ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆုေတာင္းပတၴနာျပဳ၍ အေမႊးနံ႔သာရည္ မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းၾကၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၏ စုေပါင္းအားျဖင့္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ႐ုံးအေပၚထပ္တြင္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ ခ့ဲၾကရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ပါတီျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ ပါတီ၏မူဝါဒ၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဦးက ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အတူ ပုဒ္မ (၅၉) အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေ ဆြးေႏြးၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဆီမီးခံု-နန္းရီ