ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ထုိင္းဘုရင့္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ မစၥတာပရာရြတ္ခ်န္အုိခ်ာထံသုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ျခင္း ဇြန္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္