ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ယမ္းဆမ္းေက်းရြာႏွင့္ စည္သာေက်းရြာတြင္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ဆုိင္းဘုတ္စုိက္ထူပြဲ က်င္းပ

 

ေညာင္ဦး ဇြန္ ၁၂

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ယမ္းဆမ္းေက်းရြာႏွင့္ စည္သာေက်းရြာ ႏွစ္ရြာသုိ႕ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္းႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီခ႐ုိင္ဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဝင္း၊ ခ႐ုိင္ စီမံဘ႑ာ ေဒၚျမသႏၲာဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌး၊ ယမ္းဇမ္းေက်းရြာႏွင့္ စည္သာေက်းရြာ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးျမတ္သူႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕တုိ႕သည္ ယမ္းဆမ္းေက်းရြာ စည္း႐ုံးေရးဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးအိမ္တြင္ ေရွးဦးစြာ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္း ဖြဲ႕ဆင္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္း ဖြဲ႕ဆင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ဆုိင္းဘုတ္တင္စုိက္ထူရန္ ခ႐ုိင္ဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဝင္းက လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးက လည္းေကာင္း အေမႊးနံ႕သာရည္ ပက္ဖ်န္းၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီေအာင္ရမည္ ဟုသုံးႀကိမ္ သံၿပိဳင္ရြတ္ဆုိ၍ ဆုိင္းဘုတ္စုိက္ထူ ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစီအစဥ္အရ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ စည္သာေက်းရြာသုိ႔ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္းဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္တင္စုိက္ထူရန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ သြားေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး)