စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပုံမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

စလင္း ဇြန္ ၁၂

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက စလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ပုံမွန္လပတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပး စာကိုဖတ္ၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က စလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားရိွရန္ မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ပုံမွန္လပတ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ပါတီေအာင္ႏိုင္ ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္က လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းေနာက္ ပုံမွန္လပတ္ အစည္းအေဝးကို မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)