ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

က်ဳိက္လတ္ ဇြန္ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ သည္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွစ၍ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားအား ညေန ၄ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။