မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အမွာစကား ေျပာၾကား

 

ႏြားထိုးႀကီး ဇြန္ ၁၁

ျမင္းျခံခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ငါန္းဇြန္စသည့္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ေဖက ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏြားထိုးႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ရိွအေျခအေနကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာႏွင့္ ငါန္းဇြန္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အသီးသီးကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ပါတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူက ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင့္လြင္ဦး၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင္၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ အတြင္းရိွ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သုတ(မႏၲေလး)