မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းႏွင့္ ဆပ္ျပာရည္ခ်က္ သင္တန္းေပး

 

မိုးမိတ္ ဇြန္ ၁၁

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ညေန ၄နာရီခြဲက ေတာင္ကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ဒိုးပင္ေက်းရြာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမေသာင္းေနအိမ္တြင္ ေက်းရြာအိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီး ၂ဝ တို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည္။

ဆက္လက္၍ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္သံုးဆပ္ျပာရည္ခ်က္ သင္တန္းအား (၂၂) ရက္ေျမာက္ေန႔ အျဖစ္ လက္ေတြ႕ခ်က္လုပ္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္မိုးမိတ္