မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိငျ္ဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

ဇြန္ ၁၁၊ မင္းလွ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္) သာယာဝတီခ႐ိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ တိုင္း/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု (၆၆) အုပ္စုမွ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၆/၂၀၁၉) ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိနႈိင္း အစည္းအေဝး ဆက္လက္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္၊ ပဲခူးတုိင္း (အေနာက္) တုိင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ေဝလင္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးထက္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။