ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ႔မ်ားအား ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ႀကီးတံခြန္ ဇြန္ ၁ဝ

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရဲ ေဘာ္စိုက္ကြင္း အေနာက္ရပ္ကြက္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ဦးေက်ာ္လြင္ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ ရပ္/ေက်းပါတီအဖြဲ႕မ်ားအား ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ တြဲဖက္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးဝင္းလႈိင္ၿငိမ္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ်မ္းျမသာယာရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဝင္အင္အားမ်ား က်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေရး၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား စည္း႐ံုးရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထု အခက္အခဲမ်ားကို တတ္စြမ္းသည့္ဘက္မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ