ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္

 

ေခ်ာက္ ဇြန္ ၁ဝ

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ေရအိုးစင္ရပ္ကြက္ စိုက္ကြက္ အမွတ္ (၁) ရွစ္မ်က္ႏွာဘုရား၊ အမွတ္ (၁ဝ) ရပ္ကြက္ေအာင္ မဂၤလာဘုရားအနီး စိုက္ကြက္အမွတ္ (၂)၊ ေအးေစတီရပ္ ေရႊတိဂံုပံုတူဘုရား အနီးတို႔တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက စိုက္ပ်ဳိးပင္ေပါင္း ၂ဝဝဝဝ စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာေတာ္ဦးသာသန (ရန္ကုန္)၊ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ (ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္း၊ေခ်ာက္) တို႔ ဦးေဆာင္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ခလရ (၁၃)၊ ခမရ (၄၁၆) ဝါဇီစက္႐ံုတို႔မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေျမက်င္းတူးျခင္း၊ ေျမေဆြးထည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။