လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁ဝ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေန ျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္၍ ေက်းရြာမ်ားရွိ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုၿပီး ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေက်းရြာမ်ား ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းကို လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တည္ေထာင္အုပ္စု၊ ၾကံဖိုစုတဲစုရြာ ဦးျမၿငိမ္းေနအိမ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ၿမိဳင္အုပ္စု၊ အင္တိုင္းသာရြာ ဦးေမာင္ျမင့္အိမ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာရြာ ဦးမင္းေဇာ္တို႔ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ရပ္/ ေက်း ပါတီဝင္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး အေျခအေနမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္