ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္

 

ပုသိမ္ႀကီး ဇြန္ ၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေတာင္တံတိုင္းရွည္ ေက်းရြာအုပ္စု နတ္စုေက်းရြာ ဦးေဇာ္ဝင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္က ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံရာသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္ (နယ္ေျမမွဴး)၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္၊ ေက်းရြာပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ လူထုမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  ဦးဝင္းႏုိင္က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ၂ဝ၂ဝ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးျမင့္ႏုိင္က ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။  ႐ုိးဆန္း