ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပုိးရယ္ေအာင္သိန္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ မိသားစုမ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ဒီးေမာ့ဆုိ ဇြန္ ၉

ေမ ၂၁ ရက္ ညပုိင္းတြင္ မိုးရြာသြန္းၿပီး ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ကာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မကယန္းရပ္ကြက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၈၃ စုအား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၁ နာရီခြဲအထိ ၿမိဳ႕မကယန္း ခန္းမေဆာင္၌ လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအထိ ဒီးေမာ့ဆို ၿမိဳ႕နယ္ အိုေကေက်းရြာအုပ္စု သာယပ္ေက်းရြာရွိသာယပ္ေက်းရြာ ခန္းမေဆာင္၌ အိမ္ေထာင္စု ၁ဝ၄ စုအားလည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ေရးရာအလိုက္ တာဝန္ခံမ်ား၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီလူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ေလေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အခ်ဳိရည္မ်ား အသီးသီး သြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ လွဴဒါန္းပစၥည္းတန္ဖိုး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ (၂၇၅ဝဝဝဝ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာတြင္ ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက လွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစြာရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ပါတီအဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေလေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စု အသီးသီးအား လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံႏွင့္ ဒုတာဝန္ခံ၊ ျပည္နယ္အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေမရီယန္၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၊ ေလေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕မကယန္းခန္းမေဆာင္ႏွင့္ သာယပ္ေက်းရြာ ခန္းမေဆာင္တုိ႔၌ က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလေဘးသင့္အိမ္ေျခ ၂ဝ ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလေဘးသင့္ အိမ္ေျခမ်ားသုိ႔လည္း ဆက္လက္လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)