ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ေရၾကည္နယ္ေျမ (၁) ၁၄ အုပ္စု ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

 

ေရၾကည္ ဇြန္ ၆

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ေရၾကည္နယ္ေျမ (၁) အုပ္စု ၁၄ အုပ္စုမွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းက နယ္ေျမအလိုက္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီဝင္အင္အား ထပ္မံ ရရွိရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဝင္အင္အား လိုအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ပါတီဝင္ အင္အား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းက ပါတီဝင္အင္အားကို ဇြန္လမွ စတင္ကာ ေလးလအတြင္း ပါတီဝင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္ အင္အားကို လစဥ္တိုင္းတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရၾကည္နယ္ေျမ (၁) တာဝန္ခံ ဦးေအာင္သက္ဦးက ပါတီဝင္ထပ္မံ အရွိန္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ျပည္သူမ်ားနားလည္ၿပီး ယံုၾကည္အားကိုးလာေအာင္ ေျပာျပလုပ္ေဆာင္ျပဖို႔လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းက အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အစည္း အေဝး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)