သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

 

သီေပါ ဇြန္ ၆

ရွမ္း/ေျမာက္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းပါတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ ဦးစိုင္းစိန္လင္းက ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အေျခအေန မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္က ပါတီဝင္အင္အား တိုးတက္ရရိွေရးႏွင့္ ပါတီဝင္ အင္အားစိစစ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွပါက ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဝင္ ဦးအုန္းေမာင္က လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ အေနအထားမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္/ေက်းပါတီ အဖြဲ႕မ်ားက မဲ႐ံုမဲေပးခြင့္ရိွသူႏွင့္ ပါတီဝင္ အင္အားအခ်ဳိးက်ႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးက ေပးပို႔လာေသာ ဗလာစာအုပ္မ်ားအား ရပ္/ေက်းပါတီ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းကာ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ တြင္ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္