ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ႏွင္႔ ေက်းရြာပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္က အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ ပါတီအဆင့္ဆင့္တို႔မွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီ အဆင့္ဆင့္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရးရာအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရးရာအလိုက္ တာဝန္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္ လာေသာရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ နယ္ေျမအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (နယ္ေျမ တာဝန္ခံ) မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းအေဝးအား မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးမုိး(ဒဂုံအေရွ႕)