ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr.Stephan Sakalian ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ဇြန္ ၅၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr.Stephan Sakalian အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ အၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အမွန္တစ္ကယ္ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾက့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဦးခင္ရီႏွင့္ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ Mr.Stephan Sakalian ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁) ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။