ေတာင္သူလယ္သမားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ပ်က္စီးလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၁နာရီက ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္တင့္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္ သမားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေသာအင္အားစုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္တင့္က မိတ္ဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေသာအင္အားစုမွ ၾသဂဲနစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲပံုသံုးစြဲနည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက သိရွိလိုသည္ မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းၾကရာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ထိန္ဝင္း(YGN)