ဥတၲရသီရိျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၅

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ ေက်း လပတ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လင္းက ပါတီဝင္အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ႀကိဳင္တို႔က ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲ႐ုံမွဴးမ်ား၊ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ထားေရး ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မည္ဆိုသည့္ကိစၥ၊ ေမ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ပါတီမွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ထံသုိ႔ လိပ္မူ၍ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းက်ဆင္းေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာ ျပဳျပင္တည့္မတ္ႏိုင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ပါတီဝင္တိုးတက္မႈ၊ ျပည္သူလူထုပါဝင္လာမႈႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ၂၄ ပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအေပၚ စိတ္ဝင္တစား ေမးျမန္းခဲ့ၾကကာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးအား မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္