တာခ်ီလိတ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

 

ဇြန္ ၅

(၅.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ေရးပါတီ႐ံုး၌ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝီလ္ဆင္မိုး ဦးေဆာင္၍ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠဌမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ (၉.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႔ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝီလ္ဆင္မိုးမွ ထိုင္းဘတ္ (၅၀၀၀) လွဴဒါန္းရာ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚနန္းဝိုးလိႈင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိလိႈင္၊ ေဒၚမူအန္တူငဲတတို႔ မွ လက္ခံရယူ ခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ