ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလုိသည့္အေမရိကန္ စိတ္ရင္းအမွန္မပါဟု အီရန္ ဆုိ

အီရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားလုိသည္ဟုဆုိေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မိုက္ပြမ္ပီယို (Mike Pompeo) ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အီရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ၄င္းမွာ စကားလုံး အလွတန္ဆာဆင္ ဂိမ္းကစားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး စိတ္ရင္းအမွန္ လုံး၀ မပါဟု  ဆုိသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ စကားလုံးအလွတန္ဆာဆင္ေျပာဆုိျခင္းေနာက္ကြယ္၏သေဘာဆႏၵမ်ားက နက္နဲရာ အီရန္အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ၊ အေမရိကန္အစုိးရက အီရန္ကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းကသာ အီရန္၏ သေဘာဆႏၵကုိ ေျပာင္းလဲေစမည့္ ကနဦး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

အေမရိကန္အေနျဖင့္ အႀကိဳေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမထားရွိဘဲ အီရန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသြားလုိေၾကာင္း ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အီရန္အေပၚထားရွိသည့္ ဖိအားမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္သုိ႔ အလုပ္သေဘာ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  မိုက္ပြမ္ပီယို (Mike Pompeo) က ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုႏွစ္ ေမလဆန္းပုိင္းတြင္ အေမရိကန္က အီရန္အေပၚပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား တစ္ဆင့္ထပ္တုိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အီရန္၏ ေရနံတင္သြင္းမႈကုိ ဘက္စုံပိတ္စုိ႔ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား ကုိလည္း ပိတ္ဆုိ႔မႈ အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ အီရန္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလႊဲလြဲႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္မ်ားက အီရန္၏ လူမႈစီးပြား အေျခအေနအား သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)