သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရးရွားပါးေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္း

 

ဇြန္ ၅

သံတြဲျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ယေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) အခ်ိန္တြင္ ေရးရွားပါးေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရ မ်ား သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းပြဲသို႔ သံတြဲခရိုင္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝင္းသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစန္းနိုင္၊ အရံေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္မ်ဳိဳးဦး၊ ေဒၚစန္းစန္းတင္၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ႏွင့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပဒဲေကာေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ လက္ပံစု ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေသာက္သံုးေရမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

Aung Myo Oo