စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ (၄) လပတ္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္ ဆက္လက္ က်င္းပ

 

ဇြန္-၄။ မံုရြာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ (၄) လပတ္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝး
ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္ကို မံုရြာျမိဳ႕ တိုင္းပါတီရံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္က
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသာေအး၊  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး တာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ တိုင္းပါတီ နာယကမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ဦးသန္းထြန္းေအာင္နွင့္ ဦးတင္ေငြတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၾကကာ
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ပါတီ
ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးသာေအးက နိဂံုုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး တိုင္းေဒသၾကီးပါတီ (၄) လပတ္လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီး ခဲ႔ပါသည္။