ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ က တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပရာ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ေရးရာအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီက မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ မ်ားစြာေအာင္ျမင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မွ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ ထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီအေပၚ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းသည့္ လူမ်ားကို စည္း႐ံုးထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနား ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)