ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း ေဒသခံမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းဖြဲ႕ ေဆြးေႏြး

 

ေဝါ ဇြန္ ၃

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕တြဲဖက္ တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာ၌ ပါတီမိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေကြ႕ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေပါက္လွႏွင့္ ပါတီမိသားစုဝင္မ်ား၊ ေကြ႕ႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးတိုးၾကည္ႏွင့္ ပါတီမိသားစုဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာ၊ ဘုရားသံုးဆူ ေက်းရြာတို႔ရွိလမ္းမ်ား ေရႀကီးမႈကာကြယ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္လမ္းမ်ားျဖစ္ ေပၚေရးႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းရြာလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေရးအတြက္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕တြဲဖက္ တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းႏွင့္အတူ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္းတို႔ လိုက္ပါ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏီွး ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း(ေဝါ)