ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္အုပ္စု စည္ပင္သာယာေက်းရြာရွိ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား အသိပညာေပးစင္တာ အေဆာက္အအံုေနရာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းက ေလ့လာထားေသာ လယ္ယာေျမ အေၾကာင္း အရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ပါဝါပိြဳင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ အသိပညာေပး မွ်ေဝခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဖသန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။