အေမရိကန္ဗီဇာေလွ်ာက္သူေတြ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈ ေဖာ္ျပရေတာ့မည္

အေမရိကန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားသူ အားလံုးနီးပါးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ အီးေမးလ္နဲ႔ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ေတြကို အခုအခါမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ဟာ အေမရိကန္မွာ အျမဲေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ေလ်ာက္သူေတြေရာ၊ အလည္အပတ္ဗီဇာ ေလ်ာက္သူေတြအတြက္ပါ အက်ဳံး၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇာ ေလ်ာက္သူေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဆုိရွယ္ မီဒီယာမွာ ကိုယ္အသံုးျပဳခဲတဲ့ အေကာင့္နာမည္ေတြ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာေတြနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ သံအမႈထမ္းေတြနဲ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြကလြဲျပီး တျခား ဗီဇာေလ်ာက္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၅ သန္းေလာက္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ လိမ့္မယ္လို႕ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ေလ်ွာက္ထားသူေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြထဲ အၾကမ္းဖက္ဝါဒစြဲလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲဲ့ဖူးသူ ႐ွိ မ႐ွိ ေမးျမန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္ေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လကတည္းက အဆိုျပဳထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။VOA