ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္း

 

ပဲခူး ေမ ၂၉

ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ဘုရားေလး ေက်းရြာရွိ ဘုရားေလး အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားေလးအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဘာပင္ မ်ားကို လွဴဒါန္းေပး ခဲ့ၾကသည္။

ဘုရားေလး အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ၁၅ ဒါဇင္ႏွင့္ ေဘာပင္ ႏွစ္ဘူး၊ ဘုရားေလး အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) အတြက္ ဗလာစာအုပ္ ၁ဝ ဒါဇင္ႏွင့္ ေဘာပင္ႏွစ္ဘူးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)