ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင္႔တင္ေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန့္ခြဲမႈ သင္တန္းဖြင္႔ပြဲ တက္ေရာက္

 

ေဝါ ေမ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္ခြဲ႕မႈသင္တန္း (၁/၂ဝ၁၉) ဖြင့္ပြဲကို ယမန္ေန ႔နံနက္ ၉ နာရီက ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီျမင့္၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုး၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၆ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက သင္တန္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုက စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (၁/၂ဝ၁၉) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (၁/၂ဝ၁၉) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လူထုေဟာေျပာစည္း႐ံုးေရး၊ ပါတီသမိုင္း၊ ပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ေဒသအေျချပဳ လက္ေတြ႕ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး ဘာသာရပ္မ်ားကို ယမန္ေန႔မွ ယခုလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းသား ၆ဝ အား သံုးရက္တာ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း(ေဝါ)