ေခ်ာင္းဦးတြင္ ေက်းရြာေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

 

ေခ်ာင္းဦး ေမ ၂၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေက်းရြာ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ထူးနီေက်းရြာအုပ္စု ထူးနီရြာ ဦးဝင္းျမင့္ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း တက္ေရာက္ၿပီး ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထိုက္က ၂ဝဝ၈- ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ စသည္တို႔ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ”၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒ ၅၉ (စ) ကို မျပင္သင့္ေၾကာင္း”၊”တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္မွသာ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရျဖစ္၍ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္သင့္ေၾကာင္း”၊”ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၁ သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထိုင္သူအားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို အသိအမွတ္ျပဳတာျဖစ္လို႔ ဂုဏ္ျပဳတာျဖစ္လို႔ ဆက္လက္ ထားရွိမျပင္ သင့္ေၾကာင္း”ကိုဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ မုံရြာခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ထူးနီေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ေက်း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေမာင္ေမာင္ျမင့္(ေခ်ာင္းဦး)