စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

မံုရြာ ေမ ၂၇

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းသည္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ခန္းမ၌ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚယဥ္မာဝင္း၊ မံုရြာခ႐ိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုးတို႔လည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚယဥ္မာဝင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မံုရြာခ႐ိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုးက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္မ်ဳိးေအာင္(မံုရြာ)